četrtek, 22. februar 2018


Dohodki iz kapitala morajo v napoved!


Konec februarja 28.02.2018 se izteče rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala. Tj. dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend, dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve za izvedene finančne instrumente.

1. Dohodnina od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v RS ali EU

Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v RS ali EU davčnim rezidentom ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti niso presegle 1.000 evrov.
Nerezidenti pa navedene napovedi niso dolžni vložiti ne glede na znesek doseženih obresti. 
Navedeni dohodki iz kapitala – prejete obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah – se napovedo preko portala e-Davki ali na obrazcu.

2. Dohodnina od obresti in dividend

Ne glede na to, ali gre za rezidente ali nerezidente, pa morajo davčni zavezanci vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti ali dohodnine od dividend, kadar obresti oz. dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Tudi to napoved zavezanci vložijo preko sistema e-Davki ali na obrazcih – za napoved za odmero dohodnine od obresti ali napoved za odmero dohodnine od dividend.

3. Dohodnina od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov

Enak datum morajo za oddajo napovedi upoštevati tudi rezidenti, ki so v minulem letu odsvojili vrednostne papirje, deleže v podjetjih ali investicijske kupone. Preko sistema e-davki morajo napoved oddati, če so v zvezi s tem opravili več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Če je bilo teh transakcij manj kot deset, pa lahko napoved oddajo tudi v papirnati obliki.
V tej napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne osnove za izgubo, ki jo je dosegel z odsvojitvijo drugih deležev, vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov ali nepremičnin.
Napoved lahko za vse odsvojitve odda tudi nerezident.

4. Dohodnina od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Davčni rezidenti morajo do 28. februarja oddati tudi napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Napoved mora oddati, če je odsvojil finančni instrument, pridobljen od z vključno 15. 7. 2008 dalje. Pred tem datumom pridobljenih in kasneje odsvojenih finančnih instrumentov mu ni potrebno vpisovati. Če je opravil več kot deset transakcij, mora biti napoved vložena preko sistema e-Davki, če jih je bilo manj, pa lahko tudi na natisnjenem obrazcu.

POZOR: dohodke morajo napovedati tudi vsi, ki oddajajo nepremičnine!

Nenazadnje, dohodki iz kapitala so tudi prejete najemnine. Tudi najemnine morajo davčni zavezanci prijaviti do 28. februarja 2018. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo rezidenti oddati za vso premoženje, ne glede na to, ali ga oddajajo v Sloveniji ali v tujini, nerezidenti pa morajo oddati le napoved za najemnine za premoženje, ki ima vir v Sloveniji. Vlogo morajo oddati preko portala e-Davki ali na papirnatem obrazcu.
Vir: data.si

nedelja, 11. februar 2018

Regres za upokojence 2018

Regres za upokojence 2018 bo izplačan z julijskimi pokojninami, torej 31. julija. Regres bo, tako kot že v lanskem letu, pripadal vsem upokojencem. Letos bo višji za 10 evrov.


Regres za upokojence 2018
Višina letnega dodatka oziroma regresa je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Regres za upokojence 2018 bo znašal največ 410 evrov, najmanj pa 100 evrov.

Letni dodatek 2018

Višina pokojnine
Znesek letnega dodatka
do 450,00 eur
410,00 eur
od 450,01 eur do 550,00 eur
270,00 eur
od 550,01 eur do 650,00 eur
210,00 eur
od 650,01 eur do 780,00 eur
160,00 eur
nad 780,01 eur
100,00 eur

Regres za upokojence 2018 bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer:

Višina invalidskega nadomestila
Znesek letnega dodatka
do 650,00 eur
210,00 eur
od 650,01 eur do 780,00 eur
160,00 eur
nad 780,00 eur
100,00 eur

V znesek pokojnine, na podlagi katerega se obračuna regres, sodi seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju. V znesek pokojnine se šteje tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.
Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, se bo pripadajoči del regresa izplačal v sorazmernem delu (po dvanajstinah) glede na datum priznanja pravice. Regres za upokojence 2018 bodo ti upravičenci prejeli skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Vir: data.si