torek, 29. avgust 2017


Dijaki in študenti, pozorni bodite na roke za uveljavljanje štipendij

Za prejemanje Zoisovih štipendij po starem zakonu o štipendiranju je za dijake 6. september 2017 in za študente 6. oktober 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega zakona o štipendiranju, torej po 1. januarju 2014, morajo vlogo oddati najkasneje 31. avgusta 2017 oziroma študenti 30. septembra 2017, če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno.
Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda do vključno 20. septembra 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
Za državno štipendijo se lahko zaprosi sicer kadarkoli, a ne odlašajte ...
Dijaki in študenti lahko za državno štipendijo zaprosijo kadarkoli. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjenju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študenti pa v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Štipendija se dodeli za eno šolsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.


Ni komentarjev:

Objavite komentar