torek, 29. avgust 2017

Izterjave dolgov – večno prisotna težava
Denar je že od nekdaj predmet spora v mnogih odnosih, ki se odvijajo tako na poslovni kot tudi osebni ravni. Vsi si želimo, da bi dolgovani denar dobili pravočasno in v pravem znesku. Zaradi različnih razlogov pa se okoli tega mnogokrat kaj zatakne. Izterjave dolgov zato predstavljajo večno prisotno težavo.


Pri svojem poslovanju se s tem problemom pogosto srečujejo razna podjetja, javne organizacije in razna društva, do mnogih nevšečnosti na tem področju pa prihajata tudi v zasebnem življenju.

Kako učinkovito postopati? V primeru, da stranka ne plača svojih obveznosti na dan, ki je določen za plačilo obveznosti s strani dolžnika, govorimo o zapadlih terjatvah s strani upnika. 

Takoj ko podjetje ugotovi, da ima do dolžnika zapadle terjatve, mora začeti ukrepati, saj se z odlašanjem ukrepa zmanjšuje tudi možnost, da bo izterjava  terjatev uspešna. Najpomembnejše je seveda, da vodimo ažuren pregled o stanju plačil. Dolžnika je potrebno opomniti na njegovo terjatev do podjetja.
Pri gospodarskem poslovanju brez dvoma ni odveč previdnost. Priporočljivo je že vnaprej preveriti, ali imamo pri svojem poslovanju opravka s plačilno nesposobnim podjetjem. Kljub temu lahko vseeno pride do tega, da se nerednim plačilom in plačilnim zamudam ne bomo uspeli izogniti.

Instrumenti izterjave:
Izterjave dolgov potekajo na različne načine. Najbolj pogosti so pisni opomin (poslani po pošti, e-pošti), telefonski klic, kompenzacija (pobot), osebna izterjava, boniteta, sodna izterjava preko izvršbe.
Izterjave je najboljše začeti s telefonskim klicem. Medosebna komunikacija je najprijaznejši, hiter in miroljuben način za dosego želenega. Če pa se naš dolžnik noče javiti, bomo morali poseči po opominu. Opomin mora biti uraden, pošlje se ga po pošti. Velikokrat bomo najbolj uspešni, če poiščemo pomoč pri profesionalnih podjetjih za izterjave. Seveda moramo biti zelo previdni, da vse poteka po legalni poti.
Skratka, ko se odločamo, kateri način izterjave dolgov nam najbolj ustreza, moramo dobro premisliti, katere so naše prioritete – želimo ohraniti stranke ali je naša želja samo čim prej priti do dolgovanega denarja.
V našem podjetju vam lahko priskočimo na pomoč z izterjavo dolgov z opomini ali z eizvršbani.

www.mladipodjetnik.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar